Therapie

Als psycholoog, gespecialiseerd in energetisch werk èn ontspanningstechnieken, coach ik mensen die vragen hebben rond hun geestelijke gezondheid en daarin verbetering wensen. De therapie geef ik individueel in mijn praktijk, op locatie of buiten in de natuur. Mijn benadering is holistisch.

Een therapeutisch traject bestaat uit meerdere sessies, waarin een gesprek aangevuld wordt met energie gerichte oefeningen, waar onder lichamelijke ontspanningstechnieken (relaxatie van spieren, ademhalingsoefeningen en aardingstechnieken).

Door problemen of (langdurige) spanning kunnen psychische en lichamelijke klachten ontstaan, direct of jaren later. Tijdens een sessie richten wij ons op beide en gaat de aandacht naar psychisch èn lichamelijk herstel. We nemen de tijd om helder te krijgen wat nodig is om verandering en verbetering tot stand te brengen. De gevoelens die er op dat moment zijn krijgen alle ruimte. Ook  komt aan de orde wat je zoal bezig houdt, hoe je in het leven staat en je verhoudt tot anderen. We kijken naar je gedachtes en het effect dat je gedachtes hebben op je gevoel èn hoe gedachtes je gedrag kunnen bepalen. Ook krijgen de rustmomenten in je dagelijkse leven aandacht, alsmede of je levenstempo voor jou reëel is.

Het is belangrijk om weer beter in je vel te zitten en positiever naar je jezelf enwater je toekomst te kunnen kijken. Afhankelijk van de individuele vraag en wenselijkheid leer je o.m. om je eigenwaarde te versterken en zelfverzekerder te worden, om achter jezelf te staan en grenzen te kunnen trekken, om contact te maken met je lichaam en beter in je gevoel te komen, om zelf je lichaam te kunnen ontspannen, om negatieve gedachtes om te zetten naar positieve. Door verkregen zelfinzicht ben je meer in staat om bijtijds noodzakelijke veranderingen in je leven te laten plaatsvinden.

Het energetisch gerichte werk is er op gericht om je bewustwording te vergroten, blokkades te verzachten en harmonie in jezelf te bevorderen. De fysieke oefeningen bestaan uit ontspanningstechnieken, aardings- en ademhalingsoefeningen met mindful gerelateerde accentpunten. Deze zijn aangepast aan de individuele behoeften en mogelijkheden.

Kosten: Voor meer informatie, ook over de kosten van de therapie, kunt u contact met mij  opnemen

NB. Werkgevers zijn vaak bereid in de kosten voor coaching of stressconsultancy tegemoet te komen. Iedere werkgever is immers gebaat bij goed functionerende, gezonde werknemers. Het loont zeker de moeite om dit te onderzoeken en bespreekbaar te maken.