Privacy

Natuurlijk Stromen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring volgens de privacy wetgeving 2018.

 

Contactgegevens:

www.natuurlijk-stromen.nl, Koekangerveldweg 72, 7958 PX Koekange 0630662272

A.M. Kronenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurlijk Stromen Zij is te bereiken via amkronenburg@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurlijk Stromen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Indien de deelnemer daar voor kiest: bankgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonlijke informatie van deelnemers en cliënten worden alleen door Mw. A.M. Kronenburg beheerd en niet op computer ed. opgeslagen. Besproken onderwerpen met de deelnemers en cliënten blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natuurlijk Stromen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Nieuwsbrieven


Met uw toestemming informeert Natuurlijk Stromen u door middel van periodieke nieuwsbrieven over speciale acties en aanbiedingen. Indien u deze nieuwsbrieven niet langer op prijs stelt, kunt u zich afmelden via de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief wordt geboden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurlijk Stromen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurlijk Stromen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natuurlijk Stromen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Stuur daartoe een mail naar amkronenburg@gmail.com ter verwijdering.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natuurlijk Stromen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen gegevens die te maken hebben met onze diensten worden opgeslagen. De inhoud wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via backups.