Permacultuur

U kunt mij advies vragen over het opstarten van een permacultuurtuin 

Wat is Permacultuur? Permacultuur is niets anders dan de oude natuurwetten, die horen bij een gezonde omgang met de Aarde, te herontdekken en toe te passen. Het is niets anders dan de Heilige Cirkel van het Leven te herstellen, waardoor een duurzame omgang met de Aarde en haar bewoners als vanzelf plaatsvindt. Want de mogelijkheid is aanwezig dat er genoeg voedsel is voor iedereen, dat er energiebronnen in overvloed aanwezig zijn en onze natuurlijke omgeving bijdraagt aan onze gezondheid.

Permacultuur helpt ons de principes te herinneren, die in de natuur te lezen zijn. Die principes zijn altijd al aanwezig, alleen moeten wij opnieuw leren kijken!

  • In den beginne In den beginne werd ons gezegd dat de mensen op aarde zijn voorzien van alles wat zij in het leven nodig hebben. Ons werd opgedragen elkaar lief te hebben en respect te betonen aan alle wezens op deze aarde. Ons werd getoond dat ons welzijn afhangt van het welzijn van het plantenleven en dat we nauw verwant zijn aan de viervoeters –  Stamoudsten van de Haudenosaunee
  • Eerbied en respect. Het land en het water, de planten en de dieren hebben evenveel bestaansrecht als wij. Wij zijn geen alwetende opperwezens, die leven aan de top van de evolutieketen, wij zijn leden van de heilige hoepel van het leven. Samen met de coyotes en de adelaars, de vissen en de padden, die elk hun eigen doel vervullen. Zij volvoeren de hùn gegeven taak in de heilige cirkel van het leven. Wij als mens hebben ook zo een taak! Het is een natuurwet, door de Schepper geschonken, alle dingen te respecteren als onderdeel van de Heilige Cirkel van al het Leven –  Wolf Song – Abenaki                   

                  1993 Verenigde Naties,  Schreeuw van de Aarde Conferentie

gezonde Aarde

Hoe het begon

Zittend in een bos, vol verbazing, observerend, in de rondte kijkend, nieuwsgierig naar de alsmaar voortgaande cyclus van leven. Constaterend de intense vruchtbaarheid van een bos dat groeit en uitbreidt, zich voortzet, evolueert…..”

Bill Mollison en David Holmgren vroegen zich (in de 70-er jaren) af waarom het was zoals het was. Gefascineerd en enthousiast kwamen zij het bos weer uit, vol ideeen begonnen ze te experimenteren. Zij brachten systematiek aan in wat zij zagen en ontwikkelden oersimpele, universele, ecologische ‘principes’ die, naar later bleek, uiterst divers toepasbaar waren. Ze gaven er de naam permacultuur – lees permanente cultuur – aan, vanuit de overtuiging dat alleen een blijvende verhouding met de Aarde basis voor het menselijke leven vormt.

Permacultuur is zich gaan toeleggen op duurzaam en, waar kan, zelfvoorzienend leven; met de eigen voedselvoorziening, eigen waterhuishouding, een schone energievoorziening èn met ecologisch bouwen. Mensen groeperen zich om informatie uit te wisselen en ideeën op te doen, elkaar te helpen, zaden en andere materialen uit te wisselen, waarbij het sociale element ook belangrijk is. In de praktijk is permacultuur een proces van gewoon beginnen, observeren, ervaring opdoen, kijken bij anderen, je laten inspireren en verlangen naar een natuurlijke manier van leven. Een en ander bevordert de ontwikkeling van visie hoe een andere levenswijze, met andere idealen een duurzame en vredige omgang met De Aarde en al haar levensvormen waarborgt.

Ook in de permacultuurtuin, soms eettuin genoemd, blijft het proberen, observeren en experimenteren. We gebruiken natuurlijke middelen, zuivere zaden, introduceren de vergeten – en meerjarige groentes (die vol vitamines en mineralen zitten). We proberen samen te werken met de dieren; met de insecten, de vogels, de egels, de ganzen en al die diertjes en micro-organismen in de bodem die onmisbaar zijn. Evenzo kleuren en fleuren de bloemen onze groente-, bes-, noot- en fruittuin op en geeft het, met alle variatie en mix door elkaar heen, een gezellig aanzien. En die tuin groeit vanzelf door of is juist best bewerkelijk, is een bostuin, een balcon-tuin of een gezamenlijk buurtproject in het plantsoen.

  • “Waar we ook zijn, we zorgen ervoor dat we het stukje land helen wat we beheren. Dat we het bodemleven herstellen en weer gezond maken. Uiteindelijk … zal dat de Aarde genezen”  – Taco Blom –
  • “Ook in ons klopt de polsslag van het universum, in elke cel, in elke vezel van ons lichaam. Wij zijn zelf dat leven, hier en nu en overal en altijd; er is geen scheiding en er is geen ‘milieu’ buiten ons. De belangen en behoeftes van het milieu zijn de onze”  – Fransje de Waard –

13281191842prE19

Ze keren terug 

Mijn vriend, ze keren terug

  Over heel de aarde, ze keren terug

  De oude leringen van de aarde

De oude liederen van de aarde

  Ze keren terug, mijn vriend

Ik geef ze je

  En door hen

Zul je begrijpen

  Zul je zien

– Crazy Horse –

Oglala Sioux (1842-1877)

 

 

.