Open Meditatie Avonden: 1e en 3e maandag v/d maand

Start weer vanaf september 2016

Opgave graag voor 16.00u dezelfde dag!

Het is een kunst om in je stilte en rust te blijven en alles buiten je los te laten. En toch als je eenmaal in de stilte bent, werkt de stilte zo helend op je in! Meer en meer kan je rust en inspiratie uit je diepere lagen ervaren…

Zoveel mensen verlangen vurig naar verandering. Steeds meer mensen zijn in meditatie geïnteresseerd omdat ze, bewust of onbewust, de ontspanning en de innerlijke verdieping onderkennen als mogelijkheid om tot die verandering te komen. Meditatie is een weg waarin iedereen zich direct kan oefenen en positief effect kan ervaren, ook al is dat bij de een wat meer dan bij de ander.

We kiezen ervoor de tijd te nemen voor onszelf en de ruimte te creeeren om ons weer te verbinden met onze altijd aanwezige en zuivere essentie, de lichtbron in ons. Door ons lichaam te ontspannen en onze geest op vriendelijke wijze te verstillen ervaren we opnieuw onze heelheid en komen we tot rust. Vanuit de vredige stilte ontstaat de innerlijke blijdschap, tevredenheid en vrede en kunnen we geïnspireerd worden over de weg die we gaan.

waterWant naast de positieve effecten op het fysieke lichaam (verbeterde hartslag, bloeddruk en zuurstof opname, heropbouw van de grijze hersencellen, verminde- ring van stress etc.) werkt meditatie  door in ons gedrag, onze emoties en in ons denken. Meditatie is een weg om oordeelloos naar jezelf te leren kijken, een weg tot zelfinzicht. Meditatie geeft helderheid over je leven en de stappen die je kan gaan zetten. Mensen die regelmatig mediteren  reageren rustiger en evenwichtiger in probleemsituaties. Hun rust komt uit de diepere lagen, die tijdens de meditatie aangeraakt worden en vanwaaruit meer en meer kracht geput wordt. 

Wat krijgt extra aandacht tijdens deze Open Meditatie Avonden:

thay smile

1. Ons lichaam. Meditatie is een keuze om meer één te worden, om meer verbinding tussen lichaam, ziel en geest; de hele mens is erbij betrokken. We zullen ons lichaam, ons leven op Aarde, moeten accepteren voor we de geestelijke weg van meditatie goed willen bewandelen. Daarnaast valt met een gespannen lijf moeilijk te mediteren. We oefenen daarom ons lichaam te ontspannen, om contact te maken met ons lijf en goed te Aarden. 2. Ons denken. In het begin van een meditatie zit ‘onze geest vaak in de weg’, ons denken is heel bepalend en op de voorgrond. Met behulp van focus – en concentratie oefeningen kalmeren we onze geest en brengen we ons denken tot rust. 3. Tips voor meditatie routine. Elke bijeenkomst zullen thema’s en tips aan de orde komen die jou op weg helpen een eigen meditatie routine op te bouwen.

We maken gebruik van een aantal ondersteunende oefeningen zoals:
– lichamelijke ontspanning
– ademhalingsoefeningen
– concentratie oefeningen (focus oefeningen)
– het luisteren naar muziek
– het lezen van een korte tekst
– zoveel als mogelijk de stilte bewaren

Hoe ziet een meditatie avond er uit? We laten ons inspireren door Dru – en Zen Meditatie: We stimuleren eerst Lichaam en Geest om spanning en drukte los te laten. En dat doen we met aandacht! Daarna volgt een uitgebreide geleide meditatie die inleiding is voor een stilte meditatie. Soms gebruiken we daarbij ter inspiratie een korte tekst of muziek. Na de thee pauze, waar we met aandacht (mindful) en in stilte verblijven, gaan we na een korte geleide meditatie langer mediteren in stilte. We eindigen de avond met een kopje thee en delen, als je dat wilt, de meditatie ervaring.     

Waar: In eenvoudige huislijke sfeer Koekange – Marterhaar

Data: Elke 1e en 3e maandag van de maand. Start weer vanaf september 2016

Tijd: Inloop vanaf 19.10u. Stilte vanaf 19.30. Om 21.30u ronden we af.

Bijdrage: € 7,50

Opgave graag voor 16.00u dezelfde dag bij Annemieke

Meenemen: Het gaat er om dat iedereen gemakkelijk zit. Dat kan op de grond zijn, op een meditatie kussentje of op een stoel. Mocht je een meditatie krukje of kussentje prefereren, neem die dan mee. Neem verder je pantoffels mee en toebehoren die je prettig vindt om mee te mediteren (dekentje, sjaal o.i.d.).

lotus