Meditatie en Onderzoek

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de effecten van meditatie op de beoefenaar. Hieronder zijn enkele verwijzingen over meditatie en onderzoek:

De meest recente is van januari 2016 : Nieuwe studies geven aan wat Meditatie, Yoga en gebed kunnen doen voor het menselijke lichaam: http://www.collective-evolution.com/2016/01/16/it-works-new-study-outlines-what-meditation-yoga-prayer-can-do-to-the-human-body/

–  Meditatie brengt hoge bloeddruk naar beneden, net als de voorgeschreven geneesmiddelen, echter zonder de bijwerkingen van deze middelen. ~ Hypertensie, American Health Association Medical Journal.
 
–  Mensen die mediteren zijn in staat om chronische pijn met meer dan 50% terug te dringen, terwijl ze tegelijkertijd beter kunnen functioneren in het dagelijks leven en duidelijk opgewekter zijn, zelfs vier jaar na de voltooiing van een training van acht weken. ~ Jon Kabat-Zinn, MD Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts.
 
–  75% van de mensen die al lange tijd aan slapeloosheid lijdt en die heeft geleerd zich te ontspannen en te mediteren, valt binnen 20 minuten na het naar bed gaan in slaap. ~ Dr Gregg Jacobs, psycholoog, Harvard.
 
–  Meditatie vermindert het zuurstofverbruik, vertraagt de hartslag en de ademhaling, verlaagt de bloeddruk en verhoogt de intensiteit van alpha-, theta-en delta-hersengolven, tegenovergestelde factoren van de fysiologische veranderingen die optreden tijdens een stressrespons. ~ Herbert Benson, MD Harvard Medical School.
 
–  Ontspanningstherapieën werken effectief bij de behandeling van chronische pijn. De meditatietechniek van het in stilte herhalen van woorden of geluiden terwijl aan binnendringende gedachten geen aandacht besteed wordt, kan last van lage rugklachten, artritis en hoofdpijn aanzienlijk verlichten. ~ National Institutes of Health.
 
–  Er werden twee groepen vergeleken: mensen die mediteerden en mensen die niet mediteerden. De mediterenden bleken minder angstig en neurotisch, spontaner, onafhankelijker, zelfverzekerder, empathischer en minder bang voor de dood. ~ Gerapporteerd in Atlantic Monthly.
en verder onder meer ook
 –  Meditatie verandert het brein

http://www.kennislink.nl/publicaties/meditatie-verandert-het-brein

–  Alternatieve benaderingen om de bloeddruk te verlagen

http://hyper.ahajournals.org/content/early/2013/04/22/HYP.0b013e318293645f.full.pdf+html?sid=0aea85a1-f240-4b68-8174-07ecc3e2cfec

–  Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van meditatie: Opmerkelijke resultaten

https://www.rigpa.nl/nl/meditatie/artikelen-en-publicaties/wetenschappelijk-onderzoek-op-het-gebied-van-meditatie

 thay open mind open heart