Algemene voorwaarden

Voorwaarden

  • Als je weet dat je niet naar de les kunt komen, graag een bericht.
  • Inhalen kan in de andere doordeweekse lessen, graag in overleg en alleen als er in die les plaats is.
  • Deelname is definitief na overmaking of contante betaling van het les/cursus geld.

Restitutie en compensatie. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen in een volgende periode of een betaalde cursus stop te zetten. Hou er rekening mee dat als je moet je stoppen met de cursus door persoonlijke zaken als verandering van werkroosters, verhuizing, zwangerschap etc. hier geen compensatie voor geldt. In geval van ziekte, langer dan 3 aaneengesloten weken, zal er overleg plaatsvinden over restitutie.

Aansprakelijkheid:

  • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren.
  • Twijfel je of je yoga mag doen, overleg dan eerst met je huisarts.
  • Meld klachten, blessures en zwangerschap altijd voor de les aan de docent.
  • De docent behoudt het recht een les door omstandigheden te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering gebeuren. Indien er een les onverhoopt uitvalt, dan wordt er een nieuwe les datum geprikt.
  • Deelname, vernielingen, diefstal en verlies van eigendommen zijn voor eigen risico van de deelnemer.

en verder

• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Sommige yogahoudingen (asana’s) zijn af te raden voor bepaalde klachten of condities. Je leert tijdens de lessen om je eigen grenzen te ontdekken en te respecteren maar soms ook te verleggen doordat je anders met je lichaam leert omgaan. Ook kunnen door de oefeningen onverwachte spanningen en emoties loskomen, mocht je daar vragen over hebben, stel deze gerust.